Меню Затваряне

Услуги

Проектиране на обекти

Съвместно с нашите партньори от ЗоноСистем можем да проектираме вашето озоново решение според предмета на дейност на фирмата, площта(м2, м3) на помещението, дебита на флуида, броя на хората или животните, отделяните миризми или видовете замърсявания.

Почистване на обекти

Времетраенето е за интервал от 10 до 60 минути в зависимост от площта и обема на помещението, както и от вида на замърсяването. Ние можем да дезинфекцираме и обезмирисим всякакви обекти: апартаменти, офиси, магазини, хладилни помещения, складове, производствени халета, зъболекарски кабинети, болнични помещения, старчески домове, училища, фризьорски салони, фитнеси, спортни зали, автомобили, автобуси, самолети, яхти, кораби, нотариални кантори, киносалони и др.

Елиминиране на миризми

Озонът работи като естествен препарат за почистване. Когато се допира с миризма (летливо органично съединение), се извършва химична реакция и миризмата се окислява в безвредни вещества. Това не е маскиране на процеса – миризмите се отстраняват постоянно.

Ацеталдехид, Оцетна киселина, Оцетен анхидрид, Ацетон, Ацетилен, Асролин, Акрилалдехид, Акрилна киселина, Акрилонитрил, Лепила, Възрастна ръкописи, Еър Уик, Алкохол, Алкохолни напитки, Амини, Амил ацетат, Амил, Алкохол, Амил Етер, Животински миризми, Анестетици, Анилин, Аспарт фуми, Автомобилна изпускателна система, Бактерии, Миризми от баня, Бензен, Мирис на тяло, Изгорена плът, Изгаряне на храна, Изгаряне на мазнини, Бутадиен, Бутан,     Бутанон, Бутил Ацетат, Бутил Алкохол, Бутил, Чеамос, Бутил Холоид, Бутил Етер, Бутилен, Бутине, Бутиралдехид, Бутирова киселина, Камфор, Миризма на рак и ракообразни, Каприлова киселина, Карболова киселина, Въглероден диоксид, Въглероден оксид, Тетрахлорметан, Виоломинаацетат, Овъглени материали, Сирене, Хлор, Хлориобензол, Хлорбутадиен, Хлоронипропан, Хлоропикамин, Пурертедим, Цитрусови и други плодове, Дим от въглища, Мирис на изгаряне, Аромати за готвене, Креозот, Крезол, Кронтоналдехид, Циклохексан, Циклохексанол, Цихексин, Мъртви животни, Декан, Разлагащи се вещества,Разлагане на миризми, Дезодоранти, Диброметан, Дихлорбензен, Дихлордифлуорметан, Дихлороетан, Дихлоретилен, Дихлоретилов етер, Дихлоромонофлуорметан, Дихлоро-нитроетан, Дихлорпропан, Дихлортетрафлуоретан, Дизелови изпарения, Диетийел Амин, Диетиъл Кетон, Диметиланилин, Диксане, Дипропил Кетон, Балсамиране, Етан, Етер, Етел ацетат, Етел акрилат, Етел алкохол, Етел Амин, Етел Бензен, Етил бромид, Етил хлорид, Етилов етер, Етил Формат, Етил Меркаптан, Етил силикат, Етилен, Етилен хлорхидрин, Етилен Дихлорид, Етиленов оксид, Етерични масла, Евкалиптол, Изгорели газове, Оцветители за платове, Фекални миризми, Тор, Филмови пионени мирис, Рибни миризми, Аромати за цветя, Флуоротритрихлорметан, Аромати за храна, Формалдехид, Мравчена киселина, Фреон, Газове от горивото – пари, Гангрена, Мирис на Чесън, Бензин, Хептан, Хептилин, Хексан, Хексилина, Хексине, Болнични миризми, Домакински миризми, Тамян, Индол, Непълно изгаряне, Промишлени отпадъци, Йодоформ, Дразнители, Исофопонен, Изопрен, Изопропил ацетат, Изопропилов алкохол, Изопропилов етер, Керосин, Аромати от кухня, Млечна киселина, Запалващи се миризми, Течни горива, Смазочни масла и греси, Лизол, Маскиране на агенти, Лечебни миризми, Пъпеши, Ментол, Месил оксид, Метан, Метил ацетат, Метилакрилат, Метилов алкохол, Метилбромид, Метил бутил кетон, Метил челозас, Метил целозавит ацетат, Метил хлорид, Метил хлороформ, Метилов етер, Метил етил кетон, Метилов формат, Метил изобутилов кетон, Метил Меркаптан, Метилал, Метилциклохексан, Метилциклохексанол, Метилцилоцилоцианон, Метилен хлорид, Плесен, Смесени миризми, Мухъл, Монохлорбензен, Монофлуоротрихлорметан, Молец топки, Нафта (каменен катран), Нафта (нефтени), Нафталин, Никотин, Нитро Бензен, Нитроетан, Нитроглицерин, Нитрометан, Нитропропан, Нитротолуен, Нонан, Вредни газове, Октилен, Октаново, Миризми, Омирисанти, Лук, Органични химикали, Миризма от опаковки от боя & миризми от пребоядисване, Палмитинова киселина, Влошаване на състоянието на хартията от мухъл и плесени, Парадихлорбензен, Паста и лепило, Пентан, Пентанон, Пенсилвания, Перхлороетилен, Парфюми и козметика, Изпотяване, Устойчиви миризми, Миризма на домашни любимци, Фенол, Терена, Пластмаси, Пуканки и бонбони, Миризма от домашни птици, Пропан, Просионалдехид, Пропионова киселина, Пропил ацетат, Пропилов алкохол, Пропил хлорид, Пропилов етер, Пропил Меркаптан, Пропилен, Пропилен, Разгниващи вещества, Путресцин, Пиридин, Гранясали масла, Смоли, Резонореми, Зрели плодове, Гумени, Кисело зеле, Утайка от канали, Скатол, Уийкъри, Дим, Разтворители, Кисело мляко, Разляти напитки, Застояли миризми, Стодард Разтворител, Задуха, Стиренови мономери, Катран, Потъмняване на газове, Тетрахлоретан, Тетрахлоретилен, Тетрахидрофуран, Театрални грим миризми, Тютюнев дим, Тоалетни миризми, Толуол, Толуидин, Трихлоретилен, Терпентин, Валерианова киселина, Валерик Алдет, Изпарения, Изпарения от лакове, Оцет, Винил хлороид, Вируси, Летливи материали, Отпадъчни продукти, Хидроизолационни съединения, Алкохол на дърво, Ксилен;

Откъс от „Озон“, от М Хорват, Л. Билиски и Джей Хътнер, Будапеща, Унгария, Публикувано 1985. Разпространявасеот Елшевие Нак К.К.К., 52 Вандербилт, Ню Йорк, NJ 10017 САЩ

Елиминиране на алергии

Според много опити и изследвания озонът успешно се справя и с алергиите предизвикани от: прахови акари, гъбички, животински(кучета, котки и др.), цветен прашец, ферменти, мухъл, плесен.

Елиминиране на микро организми

Озонът е мощен дезинфектант и успешно се справя с редица микро организми като:

  • Вируси
  • Бактерии
  • Водорасли
  • Кисти
  • Гъбички
  • Спори от гъби
  • Гъбни патогени
  • Протозои

Цени

Цените са без ДДС

до 50 кв.м.

до 100 кв.м.

до 200 кв.м.

до 400 кв.м.

над 400 кв.м.

Апартаменти, офиси

38 лева

55 лева

90 лева

140 лева

по договаряне

Къщи

38 лева

55 лева

90 лева

140 лева

по договаряне

Училища, детски градини, старчески домове, детски центрове

38 лева

55 лева

90 лева

140 лева

по договаряне

Козметични и фризьорски салони

38 лева

55 лева

90 лева

140 лева

по договаряне

Зъболекарски, лекарски и ветеринарни кабинети

38 лева

55 лева

90 лева

140 лева

по договаряне

Складови и търговски площи

38 лева

55 лева

90 лева

140 лева

по договаряне

Производствени площи

38 лева

55 лева

90 лева

140 лева

по договаряне

Забележка: Посочените цени в таблицата са за София – град, за София област се заплаща допълнително транспорта по договаряне. Предоставяме възможност и за абонаментно обслужване с определена регулярност. Подписва се договор -цените са по договаряне. Цените са валидни 30.08.2020год.

 

Автомобили

Джип

Линейки

Автобуси

Метро и Ж.П. влакове

15 лева

25 лева

15 лева

35 лева

по договаряне

Забележка: Цените са без ДДС. Посочените цени в таблицата са за София – град, за София област се заплаща допълнително транспорта по договаряне. Предоставяме възможност и за абонаментно обслужване с определена регулярност. Подписва се договор -цените са по договаряне. Цените са валидни 30.08.2020год.

Опция: Бърз тест с натривка на повърхности за биологично замърсяване с апарат на Английската фирма „Higienaцена: 15 лева без ДДС на брой тест/време 1 минута. Теста показва нивото биологично замърсяване преди и след озониране.