Меню Затваряне

Приложения

Озонът е естествено нестабилен и бързо се разпада обратно до кислородни (О2) молекули. Въпреки това третият атом на кислорода в молекулата на озона (който образува тази временна връзка с молекулата O2) се свързва например с клетъчната мембрана на бактерия, нарушавайки клетъчния процес на бактерията и убивайки я в процес, известен като клетъчна смърт. При концентрации над 1,0 ppm. бактериалната смърт е много бърза. Въпреки това при ниски концентрации ефектът върху патогените може да бъде незначителен – (известен като „всичко или нищо“ ефект).

Когато озон влезе в контакт с миризма или летливи органични съединение той ще окислява миризма или съединение в безвредни вещества.

Озонът има много доказани приложения – той се използва повече от 70 години в повече от 20 различни страни от повечето от ВиК операторите и бутилиращите  питейни компании в целия свят като основен метод за стерилизация на водата. Озонът се използва от производителите на пакетирани храни за стерилизиране на храни и премахване на афла токсини (плесени, чернодробни канцерогени) без никакви нежелани химически промени, предизвикани от облъчване или други методи за съхранение на химикали. Озонът е много подходящ за старчески домове, грижи при домашни условия, ни само за  отстраняване на миризмите, но и за потенциално вредни патогени. Озонът е и основният метод за избор при премахване на димните миризми от пожаро увредени стаи, хотелски стаи, ресторанти и други подобни. Озонът също ще убие всички прахови акари и други подобни малки микроскопични форми/протозои/ на живот.

Озонът е много мощен окислител (по-чист) и бързо ще атакува и унищожава най-известните бактерии. Докато някои щамове на бактерии могат да развият резистентност към определени химични дезинфектанти, те не могат да развият резистентност към озон. Озонът е във въздуха през цялото време. Тя се среща естествено в околната среда и е просто активирана кислород – мислете за свежата миризма след гръмотевична буря и това е озон.

 

Озонът е много ефективен срещу:

 • Мирис от молекули
 • Дим – пожарни повреди, цигари и др.
 • Алдехиди – Всяко органично съединение, съдържащо групата CHO, получен от алкохол чрез окисление.
 • Кетони – Производители на миризми.
 • Органични амини – Органична основа, образувана чрез замяна на един или повече водородни атоми на амоняк с органични групи.
 • Сулфиди – Съединение от сяра с друг елемент
 • Феноли – Бяла кристална производно на бензен, използван като антисептичен и дезинфектант. (използвани за насипни материали, взривни вещества и фармацевтични вещества).
 • Въглища
 • Меркаптани – Бактерии (котешка урина, лук, чесън и др.)
 • Амонскални и ферментаторни съединения – Химична реакция, при която органична молекула се разделя на по-прости вещества, т.е. захар до етилов алкохол чрез дрожди
 • Индол / Скатол – Силно запалими неметални елементи
 • Във всички групи озонът се оказва по-ефективен окислителен агент от хлора или неговите съединения. Обработката след третиране с озон е по-проста, няма никакви остатъци, които да бъдат отстранени.

Озонът може да бъде от голяма полза в пазара на плодове и зеленчуци, където обезпаразитяването и свежият външен вид са важни както за доставчика, така и за клиента. Чрез използването на озонови генератори е възможно ликвидирането на етилена и така да се забави процеса на зреене. Повредените продукти могат да бъдат предпазени от причиняване на кръстосано замърсяване, чрез микробна атака просто чрез озиниране.

 

ОЗОНЪТ като обезмирисител.

Озонът работи като естествен препарат за почистване. Когато се допира с миризма (летливо органично съединение), се извършва химична реакция и миризмата се окислява в безвредни вещества. Това не е маскиране на процеса – миризмите се отстраняват постоянно.

Органични миризми и замърсители контролирани от озона:

Ацеталдехид, Оцетна киселина, Оцетен анхидрид, Ацетон, Ацетилен, Асролин, Акрилалдехид, Акрилна киселина, Акрилонитрил, Лепила, Възрастна ръкописи, Еър Уик, Алкохол, Алкохолни напитки, Амини, Амил ацетат, Амил, Алкохол, Амил Етер, Животински миризми, Анестетици, Анилин, Аспарт фуми, Автомобилна изпускателна система, Бактерии, Миризми от баня, Бензен, Мирис на тяло, Изгорена плът, Изгаряне на храна, Изгаряне на мазнини, Бутадиен, Бутан,        Бутанон, Бутил Ацетат, Бутил Алкохол, Бутил, Чеамос, Бутил Холоид, Бутил Етер, Бутилен, Бутине, Бутиралдехид, Бутирова киселина, Камфор, Миризма на рак и ракообразни, Каприлова киселина, Карболова киселина, Въглероден диоксид, Въглероден оксид, Тетрахлорметан, Виоломинаацетат, Овъглени материали, Сирене, Хлор, Хлориобензол, Хлорбутадиен, Хлоронипропан, Хлоропикамин, Пурертедим, Цитрусови и други плодове, Дим от въглища, Мирис на изгаряне, Аромати за готвене, Креозот, Крезол, Кронтоналдехид, Циклохексан, Циклохексанол, Цихексин, Мъртви животни, Декан, Разлагащи се вещества,Разлагане на миризми, Дезодоранти, Диброметан, Дихлорбензен, Дихлордифлуорметан, Дихлороетан, Дихлоретилен, Дихлоретилов етер, Дихлоромонофлуорметан, Дихлоро-нитроетан, Дихлорпропан, Дихлортетрафлуоретан, Дизелови изпарения, Диетийел Амин, Диетиъл Кетон, Диметиланилин, Диксане, Дипропил Кетон, Балсамиране, Етан, Етер, Етел ацетат, Етел акрилат, Етел алкохол, Етел Амин, Етел Бензен, Етил бромид, Етил хлорид, Етилов етер, Етил Формат, Етил Меркаптан, Етил силикат, Етилен, Етилен хлорхидрин, Етилен Дихлорид, Етиленов оксид, Етерични масла, Евкалиптол, Изгорели газове, Оцветители за платове, Фекални миризми, Тор, Филмови пионени мирис, Рибни миризми, Аромати за цветя, Флуоротритрихлорметан, Аромати за храна, Формалдехид, Мравчена киселина, Фреон, Газове от горивото – пари, Гангрена, Мирис на Чесън, Бензин, Хептан, Хептилин, Хексан, Хексилина, Хексине, Болнични миризми, Домакински миризми, Тамян, Индол, Непълно изгаряне, Промишлени отпадъци, Йодоформ, Дразнители, Исофопонен, Изопрен, Изопропил ацетат, Изопропилов алкохол, Изопропилов етер, Керосин, Аромати от кухня, Млечна киселина, Запалващи се миризми, Течни горива, Смазочни масла и греси, Лизол, Маскиране на агенти, Лечебни миризми, Пъпеши, Ментол, Месил оксид, Метан, Метил ацетат, Метилакрилат, Метилов алкохол, Метилбромид, Метил бутил кетон, Метил челозас, Метил целозавит ацетат, Метил хлорид, Метил хлороформ, Метилов етер, Метил етил кетон, Метилов формат, Метил изобутилов кетон, Метил Меркаптан, Метилал, Метилциклохексан, Метилциклохексанол, Метилцилоцилоцианон, Метилен хлорид, Плесен, Смесени миризми, Мухъл, Монохлорбензен, Монофлуоротрихлорметан, Молец топки, Нафта (каменен катран), Нафта (нефтени), Нафталин, Никотин, Нитро Бензен, Нитроетан, Нитроглицерин, Нитрометан, Нитропропан, Нитротолуен, Нонан, Вредни газове, Октилен, Октаново, Миризми, Омирисанти, Лук, Органични химикали, Миризма от опаковки от боя & миризми от пребоядисване, Палмитинова киселина, Влошаване на състоянието на хартията от мухъл и плесени, Парадихлорбензен, Паста и лепило, Пентан, Пентанон, Пенсилвания, Перхлороетилен, Парфюми и козметика, Изпотяване, Устойчиви миризми, Миризма на домашни любимци, Фенол, Терена, Пластмаси, Пуканки и бонбони, Миризма от домашни птици, Пропан, Просионалдехид, Пропионова киселина, Пропил ацетат, Пропилов алкохол, Пропил хлорид, Пропилов етер, Пропил Меркаптан, Пропилен, Пропилен, Разгниващи вещества, Путресцин, Пиридин, Гранясали масла, Смоли, Резонореми, Зрели плодове, Гумени, Кисело зеле, Утайка от канали, Скатол, Уийкъри, Дим, Разтворители, Кисело мляко, Разляти напитки, Застояли миризми, Стодард Разтворител, Задуха, Стиренови мономери, Катран, Потъмняване на газове, Тетрахлоретан, Тетрахлоретилен, Тетрахидрофуран, Театрални грим миризми, Тютюнев дим, Тоалетни миризми, Толуол, Толуидин, Трихлоретилен, Терпентин, Валерианова киселина, Валерик Алдет, Изпарения, Изпарения от лакове, Оцет, Винил хлороид, Вируси, Летливи материали, Отпадъчни продукти, Хидроизолационни съединения, Алкохол на дърво, Ксилен;

Откъс от „Озон“, от М Хорват, Л. Билиски и Джей Хътнер, Будапеща, Унгария, Публикувано 1985. Разпространявасеот Елшевие Нак К.К.К., 52 Вандербилт, Ню Йорк, NJ 10017 САЩ

 

Озонът като дезинфектант.

Озонът работи като естествен дезинфекциращ агент. Той убива повечето бактерии, патогени и вируси, включително E-coli и MRSA, и позволява третираните зони да са хигиенично чисти след като се е разложил до кислород по естествен път. Озонът е много мощен окислител (по-чист от всичко друго) и бързо атакува и унищожава бактериите. Голям проблем при контролирането на инфекции е, че някои щамове на бактерии, всъщност могат да изградят устойчивост на някои химични дезинфектанти. Озонът, от друга страна, убива бактериите за няколко секунди чрез процес, познат като клетъчно линеене. Озонът молекулярно разкъсва клетъчната мембрана, диспергира цитоплазмата на клетката и прави невъзможна реактивността. Поради това микроорганизмите не могат да развият устойчивост/резистентност на озона, като по този начин премахват необходимостта от периодично променяне на биоцидите. Антимикробната активност на озона се основава на неговия силен окислителен ефект, който причинява увреждане на мастните киселини в клетъчната мембрана.

Озонът е във въздуха през цялото време. Той се среща естествено в околната среда и е просто активиран кислород – мислете за свежата миризма след гръмотевична буря и това е озон.

 

Оценка на микробиологичният ефект: Потенциалната приложимост на озона се основава на факта, че озонът е по-силен от хлора и е доказано, че е ефективен върху много по-широк спектър от микроорганизми, отколкото хлор и други дезинфектанти. въз основа на 99,99% от случаите се е констатирало отстраняване на бактериалната концентрация. Като се има предвид необходимото време за приложение озонът е:

 • 10 пъти по-ефективен от хлора
 • 25 пъти по-ефективен от HOCl (хипохлорна киселина)
 • 2 500 пъти по-ефективен от OCl- (хипохлорит)
 • 5 000 пъти по-ефективен от NH2Cl (хлорамин)

Озонът стерилизира медицинското оборудване, помещенията и дрехите. На основата на озона са създадени така наречените „Чисти стаи“.

За повече информация се свържете с нас.

 

Озонови решения за автомобили

В затворени превозни средства като автомобили, автобуси, метро влакове, кораби и т.н. има проблеми не само с миризмите, но и с микробиологичното замърсяване, поради честото им използване от много и различни хора. Климатизираната среда и циркулацията на въздуха в затворените пространства са риск върху филтрите на климатиците да се задържат много биологични замърсители. Овен това някои миризми, като миризмата на цигари, застояло и други създават естествен дискомфорт на хората.

След почистване на превозното средство, при третиране с озон се премахват множество миризми – на цигари, на влага, на застояло, на животни, на месо, на риба, на мляко и т.н. , както същевременно се дезинфекцират филтрите и тръбите на климатиците в превозните средства. За тази цел е добре климатика да се остави да работи в режим на вътрешна циркулация по време на озонирането. По този начин озонът достига във всички части на автомобила, дори и във филтрите и въздуховодите на климатиците и се унищожават  вирусите, бактериите, спорите, гъбичките и дрождите в превозното средство, осигурявайки свежа и дезинфекцирана среда за пътниците. След третирането с озон е добре превозното средство да се проветри за кратко, като озонът се разлага на кислород и след се себе си оставя само свеж въздух. Озонът работи като естествен дезинфекциращ агент. Не забравяйте, той убива повечето бактерии, патогени и вируси, включително E-coli и MRSA, и напуска третираните зони хигиенично чисти, след като се е разпаднал до кислород. Важно е да се съблюдава времето за озониране и концентрациите които трябва да се постигнат съгласно предписанията на производителите, за да се избегне повреждането на някои меки части (напр. каучук) по автомобила.

За повече информация се свържете с нас.

 

Озонови решения за домовете, Нотариални кантори, Офиси

Дезинфекцирайте бързо и ефективно помещенията, килерите и мазетата, които ползвате. Озоновият газ прониква дори на най трудно достъпните места. Елиминира лошата миризма от повърхностите на околната среда, дрехите, мебелите и след като се разгради по естествен път оставя повърхностите дезинфекцирани и обезмерисени. Вашето помещение няма да мирише на цигари, печена риба, канализация или урина от домашни любимци. Всичко това се постига по естествен (натурален) път без да е необходимо транспортиране, употреба и/или съхраняване на химически продукти. Няма да се борите с остатъчната миризма на хлор и да изплаквате обилно след дезинфекция с конвенционални препарати. Ароматизаторите само маскират миризмата и може да са причинители на алергии, докато озонът се разлага бързо до кислород по естествен път.

За повече информация се свържете с нас.

 

Озонови решения за болнични стаи, зъболекарски кабинети, кабинети за консултации и прегледи

Както вече е установено от редица изследвания, озонът се справя с редица вируси, бактерии и плесени. Озонът е естествено нестабилен и бързо ще се разпадне обратно в кислородни (О2) молекули. Въпреки това третият атом на кислорода в молекулата на озона (който образува тази временна връзка с молекулата O2) ще се свързва например с клетъчната мембрана на бактерия, нарушавайки клетъчния процес на бактерията и убивайки я в процес, известен като клетъчна смърт. При концентрации над 1,0 ppm. бактериалната смърт е много бърза. Въпреки това при ниски концентрации ефектът върху патогенните микроорганизми може да бъде незначителен – (известен като „всичко или нищо“ ефект). Озонът се използва успешно за дезинфекция на помещения, дрехи, порести повърхности и дори отпадъци. Препоръчва се от много учени и е използван в борбата за ограничаване на епидемиите в това число и КОВИД – 19.

За повече информация се свържете с нас.

 

Озонови решения за бензиностанции

Бензиностанциите са места с интензивно движение на хора. България е на кръстопът и много хора преминават през територията й. Потокът от преминаващи хора може да създаде проблем от разпространение на болести и зарази. Тоалетните в бензиностанциите обикновено са слабото място в хигиената. Освен това е възможно да възникне и проблем с миризмите на нефто продукти и кухни. Озоновите генератори са възможност за решение на тези проблеми. Озоновото решение може да реши тези проблеми като би оптимизирало разходите за почистващи препарати.

За повече информация се свържете с нас.

 

Озоновите решения за кухни в хотели и ресторанти, Кетъринг

Озон за димни екстракции. Решения с озон за премахване на лошите миризми в барове и ресторанти. Озонови системи за дезодориране на димните отвори в хотелиерството и индустрията чрез инжектиране през канал. Инжектирайте озон в аспиратора и премахнете лошите миризми от кухненския дим. Намалява неприятностите със съседите и въздействието върху околната среда. Операцията е автоматична без използване на ръчен труд , съхранение и транспорт на химически продукти. Освен това използването на диспенсъри за озониране на вода за миене на плодове и зеленчуци успешно и бързо ги дезинфекцира.

За повече информация се свържете с нас.

 

Хотели, Домове за възрастни хора, Хижи, Резиденции

Озонът дезинфекцира бързо и успешно помещенията, като същевременно премахва и лошите миризми от цигари, обувки и други. Вашите клиенти ще са ви благодарни и спокойни, че се грижите за тяхната био сигурност.

За повече информация се свържете с нас.

 

СПА центрове, Салони за масаж, Фризьорски салони, Обществени бани

Влажната среда и посещенията на множество хора са потенциален риск от разпространение на болести. Химическите дезинфектанти в тази среда създават редица неудобства. Периодичното третиране с озон е едно успешно решение на тези проблеми.

За повече информация се свържете с нас.

 

Спортни зали и Фитнес центрове

Тези помещения обикновено са трудни за дезинфекция. Посещават се от много хора, в това число и при международни участия. При активно спортуване се отделят капки пот, аерозол от интензивното вдишване и издишване от спортистите, което е риск за био сигурността както за тях самите, за публиката, така и за персонала по поддръжката. Съществуват различни озонови решения, според вида на спортната зала. Възможност за изграждане на инсталация за инжектиране на озон, така и за периодично третиране с преносими генератори.

За повече информация се свържете с нас.

 

Детски градини, Училища, Университети

Озонът освен за отстраняване на лошите миризми е и изключително решение за борба със различни заболявания, като сезонният грип, менингит, варицела, туберкулоза, пневмония, морбили, рубеола, коклюш, хепатит и др. Здравето на нашите деца е от първостепенно значение не само за нас самите и за обществото, но и за качеството на учебния процес. Може да се третират, класни стаи, спортни салони, плувни басейни, шкафчета за дрехи, тоалетни, библиотеки, аули, коридори, лекторски кабинети и др. Третирането на тези помещения е от изключително значение за здравето на децата, студентите и възрастните. Спестяват се много средства не само от дезинфектанти, но и от обществени разходи за здравеопазване. Мъдростта на народа гласи: „В здраво тяло – здрав дух!“

За повече информация се свържете с нас.

Озониране на питейни води, Бутилиращи компании

Озонът подобрява качеството и хигиената на водата. Озонът е технология, използвана в световен мащаб за намаляване на ХПК, БПК, мътност, цвят и мирис, в допълнение с окисляване на тежки метали, феноли и други замърсители. Озонът е мощен дезинфектант, който бързо и ефективно премахва вируси, бактерии, гъбички, плесени и спори от водата и повърхностите в контакт с озонирана вода. Озонът е мощен окислител, който реагира химически с микроорганизмите и замърсителите, намалявайки ги, разлагайки ги и го постига по бърз и ефективен натурален начин. Освен това има нисък остатъчен ефект за разлика от хлора. Ние можем да предложим решения, съобразени с нуждите на клиента. След обследване на проблема се проектира най-доброто решение, произвеждаме се, инсталираме се и се поддържа.

За повече информация се свържете с нас.

 

Озониране на оборотни и технологични води за индустриални предприятия

Озонът се инжектира в тръби и резервоари за дезинфекция на водата, тръбата и самия резервоар. Елиминира всички видове микроорганизми, намалява биофлората и поддържа хигиена, където и да се докосне. Елиминирайте хлора от вашата рецепта, като използвате мощна озонова дезинфекция. С озоновите генератори ще работите напълно автономно и автоматично, без да е необходимо да харчите пари за транспорт и съхранение на химически продукти, за персонал, който извършва обработката. Озонирането е в основата на повторната употреба на отпадъчните води. Компании и отрасли, които могат да използват озонови генератори: Озон за хранителни продукти; Озон за фармацевтични продукти; Озон за козметика; Озон за химикали: перилни препарати, омекотители и др. Озон за бутилиране на води обработени с осмотична мембрана и дестилирани води; Озон за бутилиране на вина, безалкохолни напитки, сокове и др. Хидроохлаждащ озон; Озон за перални за плодове, зеленчуци и зеленчуци; Озон за рибни пазари; Озон за фабрики за лед; Озон за охладителни кули и др. Видовете води, в които прилагаме това лечение са (Озон за обществена водна мрежа; Озон за сондажни; Озон за дестилирана вода; Озон за осмотична вода; Озон за оборотна вода). За повече информация се свържете с нас.

За повече информация се свържете с нас.

 

Озонът и Плувните басейни, Аква паркове

Озонови решения за обществени и частни басейни, вътрешни и външни. Озонови системи за обработка на басейни чрез инжектиране на тръбопроводи или рециркулация в компенсационния резервоар. Сравнително често срещан проблем в закритите басейни е силната хлорна миризма в околната среда. Това не само създава дискомфорт за къпещите се, парене и смъдене на очите, но и е особено вредно за спортисти, млади хора и възрастни хора. Когато басейн има проблеми с поддържането на хигиената във водата си, независимо от произхода, обикновено това, което се прави е да се увеличи дозата на хлора, докато не се постигне дезинфекция. Този излишен хлор, заедно с органичното натоварване и други променливи, предизвикват появата на хлорамини и други органохлорни вещества, много от които ще отидат директно в средата, в която плуват и дишат къпещи се. Как можем да избегнем прекомерната употреба на хлор? Дезинфекцията с озон е решението! Озонът по отношение на дезинфекцията е по-мощен от хлора, но освен това има много по-малко остатъчен ефект. Хлорът, от друга страна, е по-малко мощен и издържа по-дълго във водата. Търсено е водата да е възможно най-дезинфекцирана и в басейна да има възможно най-малко дезинфектант. Какво е решението тогава? Ако в един момент на рециркулацията направим мощна дезинфекция с озон, ще премахнем голяма част от замърсяването, по този начин ще трябва само да се дозира много малко хлор, за да се поддържа хигиената в басейна и да спазва регулаторните параметри. Чрез смяната на двата дезинфектанта е възможно да се намали употребата на хлор и следователно генерирането на хлорамини. В допълнение , озонът намалява мътността, ХПК, БПК, цвят и аромат, премахва упоритите гъбички и други микро организми. Той осигурява чиста и кристално бистра вода, която се цени от всеки …

За повече информация се свържете с нас.

Озонът в риболовния сектор, аквакултурите и аквариумите

Защо да инжектираме озон в среда с аквакултури и аквариуми. Поддържането на хигиена в изкуствена екосистема не е лесна задача. Осигуряването на правилната технология е жизнено необходимо. От десетилетия озонът се използва като дезинфектант в аквариумите и рибните стопанства , поради неговите особени свойства: Мощна дезинфекция, с нисък остатъчен ефект. Няма нужда да съхранявате или да боравите с химикали. Автоматична работа. Не се изисква труд. Намалява се мътността, БПК, ХПК, цвят и аромат. Осигурява чиста и кристално бистра вода.

При транспорта на жива продукция има намаляване на количеството кислород, което води до риск от заразяване с патогенни микроорганизми и висок риск от болести и смърт. Озонирането на водата в транспортните резервоари ще запази максимално съдържанието на кислород и ще ликвидира патогенните микроорганизми във водата.

При транспорт  на преработени рибни продукти, измиването с озонирана вода спомага за поддържане на свежестта им до 5 дни. А рибата, съхранявана с лед от озонирана вода, може да запази свежестта си до 12 дни. Озонираната водата може да се използва като дезинфектант и за измиване на съдове, както и инвентара в рибното стопанство.

За повече информация се свържете с нас.

 

Озонът в земеделието, Зеленчуко производство и Оранжерии

Озонът, инжектиран в тръбата за напояване, дезинфекцира и подобрява качеството на водата за напояване, намалява биофилма на тръбите и прави почвата здрава. Ако озонът достигне растението, това ще подобри усвояването на хранителните вещества. Ще забележите най-енергичните и здрави растения няколко дни след започване на третирането … Озонът се е доказал като отличен подобрител на културите чрез листно третиране, предотвратявайки заболявания, причинени от предаване на вода. Инжектирайте озон в пулверизатора си и увеличете реколтата си с озон. Може да се интегрира генератора на озон във вашия пулверизатор и да се обучите как да го използвате. Приложението на озон в земеделието: Озон за елиминиране на нематодите; Озон за премахване на фузариум; Озон за отстраняване на Мана; Озон за отстраняване на Oidium; Озон за премахване на ръжда; Озоново премахване на бяла пеперуда, листна въшка, акари и други протозои. Озон може да се използва за всички видове култури, като: домат краставица; тиквички; картофи; маруля; боровинки; ягоди; къпини; пъпеш; лози; маслиново дърво; портокалови дървета; за разсад; за производство на обезпаразитени и здрави семена. Освен за пръскане озонът се използва и за напояване, включително и за безпочвено оранжерийно отглеждане на зеленчуци. Вече се издават сертификати от СЗО и селскостопанската камара на САЩ за напояване. Озонът елиминира или намалява използването на пестициди и може да се превърне в основа за производство на храни без пестициди. За използването на озона в земеделието са необходими  ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ за неговото приложение. Безполезно е да имате мощен инструмент като озон, ако не знаете как да го използвате правилно.

За повече информация се свържете с нас.

 

Озонът в хранително вкусовата индустрия – при обработката на месо, плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти и хладилни камери

Освен като дезинфектант, най-голямото предимство на озона е, че не оставя миризми. Употребата на озонирана вода може да се използва за измиване на плотове, вани, подове на помещения и по този начин ефективно да се отстраняват аеробните микроорганизми по-ефективно от всеки друг метод, което е огромно предимство пред всички други дезинфектанти. В млекопреработващите предприятия озонът освен, че се справя успешно с бактериите създаващи биофилм, спестява много разходи за измиване след използването на стандартните дезинфектанти. При използването на озон не остават никакви следи от остатъчни химически продукти. Предимствата при хладилните камери и помещенията за сушене и зреене е че няма нужда от спиране на производството за дезинфекция, гарантирано качество за здрава продукция и загуби от производство. Плодовете и зеленчуците третирани с озонова вода са дезинфекцирани и освен, че това се отразява на външният им вид се увеличава и срокът има на годност.

За повече информация се свържете с нас.

 

Озонът в текстилната индустрия

Озонът е мощен окислител. Когато се смеси във водата, потенциалът Redox(Окислително-редукционният потенциал, позволява да се определи количествено способността на дадено вещество да окислява т.е. да отнема електрони или да редуцира т.е. да дарява електрони.), тоест окислителният потенциал на водата се увеличава, което причинява почистване на детергентите. С други думи, озонът е подобрител на детергентите. Измиването с по-висока „Redox“ вода ще ви спести време и пари, тъй като вашите измивания могат да бъдат по-къси, с по-малко почистващ препарат, по-малко вода и с по-ниска температура. С други думи, оптимизирайте разходите си и не на последно място – бъдете по-уважавани за отношението Ви към околната среда. Например, в домовете за възрастни хора е наблюдавано, че озоновото изпиране и промиване осигурява по-меки дрехи и по-малко кристализация. Това решение е за компании, които се занимават професионално с промишлено пране или за хотели, ресторанти, болници и резиденции, които поради размера си имат свои перални машини. Озоновата система за допълнителна дезинфекция в перални за дрехи на хора, изложени на риск от разпространение на болести, като инфекциозни болници, приемни центрове за имигранти и др.

В текстилните предприятия, освен за дезинфекция, отстраняване на дефекти на цвета и избелване на джинсов плат, озонът се използва и за обработка на отпадъчните води с цел премахване на биологичната тиня и химикали при боядисването.

За повече информация се свържете с нас.

 

Озонът и домашните любимци

Всеки, който има домашен любимец, куче или котка знае, че каквито и грижи да полага за поддържане на козината им не могат да се отстранят алергените които пренасят. Образува се специфична миризма, която се наслоява по мебели, стени и килими. Третирането с озон осигурява здравословна среда не само за Вас, но и за домашния любимец.

За повече информация се свържете с нас.

 

Озонът в животновъдството

Озонът е изключително ефективен срещу E – coli, Pseudomonas fluorescens, Campylobacter, вируса на Salmonela. Третирането с озон в помещенията, както и използването на озонирана вода намалява смъртността с около 5 – 7 %, а при епидемии с до 70 %. Озонът е много по-ефективен от UV системите. Освен, че озонира средата озонът подобрява здравословното състояние на животните във фермата, подобрява усвояването на енергията от фуражите и увеличава растежа допълнително с около 15 – 20 % . В повечето случаи, каквито и грижи да полагаме, животните се отглеждат във влажна среда, която е развъдник за бактерии и други микроорганизми. Озонът може да реши този проблем без карантина и следи от остатъчни химикали, които биха били опасни. С озонирана вода може да се дезинфекцира цялото помещение, инвентара, обувките и ръцете на работниците, както и да се обработват труповете на животните при смъртност.

За повече информация се свържете с нас.