Меню Затваряне

За нас

„Нортика“ ЕООД е партньор на Испанската фирма ЗоноСистем и дистрибутира/разпространява нейните продукти на българския пазар.

Нортика ЕООД се представлява от Милен Димитров, ЕИК 201725740, Ид. No по ДДС BG201725740, Банкова сметка: Уникредит Булбанк; BIC UNCRBGSF; IBAN: BG97UNCR70001522585596,

Заедно ние искаме да представим опита на ЗоноСистем в областта на озона в България, като по този начин подпомагаме гражданите, индустрията, общините и правителството за подобряване на био сигурността по един изключително надежден, екологосъобразен и щадящ околната среда начин.

КОЙ Е ЗОНОСИСТЕМ?

Ingeneria Del Ozono S.L.U

ZonoSistem, е компания с 15-годишен опит, произвеждаща озонови генератори и предлага решения за пречистване и дезинфекция на вода и въздух с озон, главно за национални и международни индустрии. Компания, чиито служители имат степени в областта на науките за околната среда, химията или биологията. С инженери за електронни, механични, електрически и продуктови дизайнери, които разработват продуктите, и с висококвалифицирани и опитни оператори, които произвеждат оборудването. ЗоноСистем е солидна компания с висок технически профил, отдадена на качеството и добрата работа на своята дейност, спазваща по всяко време законовите изисквания.

ЗАКОННО ЛИ Е ПРОДАЖБА НА ОЗОН, ЗА ДЕЗИНФИКАЦИЯ?

Да, може да се продава като дезинфектант. Смята се за активно вещество за производство на място in situ съгласно разпоредбите на Регламент 528/2012, който регулира комерсиализацията и използването на биоциди, като гарантира високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда.

Той се оценява за TP2, TP4, TP5 и TP11 продукти и използването му е разрешено. Отговорност на производителите на оборудване, метода и условията на обработката.

Озонът е надежден дезинфектант за вируси, признат от научната общност и подкрепен от десетки изследвания с висока научна строгост. Тези изследвания потвърждават, че озонът, дори и от ниски дози, постига инактивирането на най-сложните вируси, както показва последното проучване, публикувано на 10 април 2020 г. от Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Que ́bec – Университет ́ Laval, Квебек Сити, Квебек, Канада,.

Zonosystem, като членовете на OTF https://www.euota.org/otf-ozone-task-force, включително нейните дистрибутори, могат да продават озон в Испания и Европа, тъй като отговарят на законовите изисквания на BPR и неговите член 95.

ZONOSISTEM INGENIERÍA DEL OZONO, SLU е пълноправен член на EUOTA (The European Ozone Trade Association Limited) и съсобственик на досието, представено на ECHA (Европейската агенция за химически вещества и смеси), досие, което го разрешава да пуска на пазара озон и генериращи машини. от същото в обхвата на Европейския съюз.

МОГАТ ли нашите дистрибутори да продават озон законно?

Нашите дистрибутори могат да пускат на пазара озонови генератори, произведени от компании, включени в гореспоменатия OTF, стига да следват техните препоръки за употреба.

Ако компетентният орган промени условията, ние ще бъдем първият, който информира нашата дилърска мрежа.

Искаме да уточним, че много от нашите дистрибутори продават и други генератори на други марки. Тези продукти, ако не идват от списъка на производителите, които отговарят на изискванията, не могат да се продават в Испания и Европа.

Искаме също така да изясним, че нашите дистрибутори работят независимо и на своя отговорност. Изключени от защитата на ZonoSystem, всички онези продукти и обработки, които са извън стандартните каталози на продуктите и обработките на ZonoSystem.

Озонът е много мощен дезинфектант, който трябва да се третира професионално, за да бъде ефективен и със знания, за да не навреди на здравето на хората и околната среда.

Ако искате да закупите озон, препоръчваме ви да се уверите, че производителят отговаря на законовите изисквания за неговата комерсиализация, посочени от Министерството на индустрията, посочени в следната връзка:

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatoria/biocidas/requisinotifica.htm 

ДОВЕРИЕ

Озонът е доказана дезинфекционна технология, с дългогодишен опит, използван в стотици хиляди индустрии по света, със значителни предимства пред други дезинфектанти, тъй като не изисква транспортиране, опаковане или работа с химическия продукт и добре използван, той носи огромни ползи за индустрията и обществото като цяло.