Меню Затваряне

OZONE SYSTEMS

ОЗОНОВИ РЕШЕНИЯ

За нас

„Нортика“ ЕООД е партньор на Испанската фирма ЗоноСистем и дистрибутира/разпространява нейните продукти на българския пазар.

Заедно ние искаме да представим опита на ЗоноСистем в областта на озона в България, като по този начин подпомагаме гражданите, индустрията, общините и правителството за подобряване на био сигурността по един изключително надежден, екологосъобразен и щадящ околната среда начин.

Нашите озонови генератори

ИНДУСТРИАЛНИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ

ХИДРО

ТЪРГОВСКИ

ПРЕНОСИМИ

АКСЕСОАРИ

Новини